Jogi nyilatkozat

A www.marclean.hu oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag a Marclean Kft. előzetes írásbeli engedélyével történhet.
A www.marclean.hu oldalt mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. A Marclean Kft. az oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal.
A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.
A portál üzemeltetője az oldalak használata során a felhasználóktól kapott adatok kezelésénél betartja a vonatkozó törvények és rendelkezések előírásait: az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; a 1998. évi VI. törvény az egyének személyes adatainak védelméről gépi feldolgozás során; a 2001. évi XL. törvény a hírközlésről; valamint az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.
A portál üzemeltetője jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.
A regisztrációs űrlap elküldésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Marclean Kft. a személyes adatait a megrendelések teljesítéséhez, s a vásárlás lebonyolításához kezelje, feldolgozza és tárolja. A regisztráció során megadott adatokat a Marclean Kft. bizalmasan kezeli, harmadik személy részére nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek a szállításhoz szükséges adatok, amelyek továbbítása elengedhetetlen a futárszolgálat felé a megrendelés teljesítéséhez.
A felhasználó tudomásul veszi jelent tájékoztatást, az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetőleg visszavonhatja. Kérheti személyes adatainak törlését, helyesbítését, az adatkezelésről felvilágosítást kérhet.
A Marclean Kft. szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben a Marclean Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.